หา leonics ขนาด 2000VA ครับ

ท่านใดมี เสนอมาให้หน่อยครับ