ขอแบบมีสายสภาพดี สีไรก้อได้ครับ มีลองเสนอกันมาดูครับ