ใช้งานพวกนี้เป็นหลักครับ
ถ้า RUN ในOSX ได้เลยก็ดีครับ จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนไปลง Window อะครับ