ขอเป็นนัดรับ ตามแนว bts หรือ mrt นะครับ ขอราคาที่ดีที่สุด