ตั้งรับชื้อ Vivo 7+ 6500-7000
มีใครสนใจขาย. Pm. มานะครับ