ขาย600d พร้อคิต 18-55 isll +55-250 is ทั้งหมด 10000 ถ้วน อดีตประกันร้าน ใช้ถ่ายเที่ยว ยางไม่บวม เก็บไว้ในกล่องกันชื้นตลอด เลนส์ไม่มีฝ้า มีแบต มีการ์ด และมี่ชาร์จแบตแท้ให้ด้วย นัดรับได้bts ทุกสถานี