ตอนนี้มันไม่จับสัญญาณ net ต่อติดแต่เน็ตไม่วิ่ง บ้างทีก็วิ่งแล้วหยุดไปเฉยๆๆๆต้อง ปิดเปิดใหม่
แล้วตกลงมันรุ่นไหนอะครับ Billion 5200S หรือ Billion 5200