ท่านใดใช้ P5ND2 SLI เป็นไงบ้าง ขอชี้แนะ อยากรู้ว่า OC ได้กันเท่าไหร่ ใช้ P D930