G4560 ใช้งานน้อยใช้แก้ขัดหาตัวใหม่ ต้องการปล่อย 2000.- นัดรับ สงขลา - หาดใหญ่ 1900 ส่งฟรี
ไม่เคยขุด ใช้เล่นเกม ดูหนัง CPU ยังอยู่ในเครื่อง มีอุปกรณ์ครบกล่อง