รับทั้งมือ 1 หรือมือ 2 แกะจากเครื่องก็ไม่ว่ากัน
ลงรูป + ราคาไว้ได้เลยจ้า