รับ GTX960 4G /970 ขอเป็นG1 นะครับ !!! ใครมี ทักมาเลย!!!

1.G1
2.มีประกัน

Line ken13crowns
083-7085531

ใครมี ทักมาเลย!!! ใครมี ทักมาเลย!!! ใครมี ทักมาเลย!!! ใครมี ทักมาเลย!!! ใครมี ทักมาเลย!!! ใครมี ทักมาเลย!!! ใครมี ทักมาเลย!!! ใครมี ทักมาเลย!!!