เอา สเปคเล่นเกมได้เกือบหมด ดูหนัง ถ้าเปน socket 1151 พิจราณา เป็นพิเศษ ครับ
Line Razusz