ไม่เบิ้ล ไม่พัง สภาพ99% ขายเพราะจะเปลี่ยนยี่ห้อครับ