รับ บอร์ด AM3+ ราคาไม่เกิน 1,000 3ตัว มาคู่CPUก็รับ (LANเป็น Realtek จะดีมาก)

ถ้ามาคู่CPU ขอ X3 440 ขึ้นไป และราคารวมไม่เกิน 1,300