อุปกรณ์ (device): ครบกล่อง เครื่องสิงคโปร์ Part A1901 สามารถเครม Apple Thai ได้ 100& ยังไม่ใช้งาน ยังไม่ Active เอาไป Active เองได้เลย
ราคา (price): 36990
สภาพ (condition): 99.99% หน้าจอยังไม่ลอกพลาสติกจากโรงงาน
ตำหนิ (defect): ไม่มี
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy): 01/18
ประกัน (warranty): 1 ปียังไม่เริ่ม
เหตุผลในการขาย (reason of sell): เงิน
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact): 080-269-1876(7.00-23.00) line HKN55
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): แฟชั่นไอแลน รามอินทรา Paragon
รูปภาพสินค้า พร้อมกระดาษซึ่งเขียนชื่อผู้ขาย ( USER ) วางไว้ข้างสินค้า (Photos - please attach your user name beside your device)