ตามหาจอ LED หมุนแนวตั้งได้ ราคาไม่เกิน 2000 กทม

ถ้ามีโทรเลย 08-9436-1702 ไม่สะดวก PM