อุปกรณ์ (device): ซิมการ์ดใช้งานแล้วเบอร์ 0863106000
ราคา (price):2200 บาท
สภาพ (condition): ใช้งานได้
ตำหนิ (defect): -
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy): นานแล้ว
ประกัน (warranty): ไม่มี
เหตุผลในการขาย (reason of sell):
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact): 0968939789
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): นัดเจอ รังสิต ems
ซิมการ์ดเป็นระบบเติมเงินค่ายทรูมูฟผู้ขายลงทะเบียนแล้ว
สามารถโอนเปลี่ยนชื่อได้ทันที ซิมนี้ไม่ค่อยได้ใช้งาน
ซื้อมาเก็บสะสม