เครื่อง
รายละเอียดแปะฟิมล์
1 แปะฟิมล์กันหน้าจอ
2 แปะฟิมล์ด้านบนเครื่องและรูปแอปเปิ้ล
3 แปะฟิมล์ที่วางมือ
4 แปะฟิมล์ทัชแพด
5 แปะฟิมล์ด้านหลังเครื่อง
แถมเคสแข็งสีดำแถม

เฉพาะฟิมล์รอบเครื่องประมาณสองพัน
ราคา 15,600 บาท

รับประชาชื่น
Lind Id : gadorul
083-230-3555