ตั้งรับ SSD/256 และ HDD/1TB ยี่ห้อไรก็ได้
เน้นรับมือ กทม.ปริมณฑล pm มานะครับ