รับ Note 5 สภาพใช้งานปกติ ซักเครื่องครับ นัดรับในกรุงเทพได้ยิ่งดี

อาท 08533สาม9060 Line: artjaa