ไม่สนกล่องไม่สนแรม
ขอมีประกันเกิน 2 ปี
รับมือแถวบางแค
ราคาไม่เกิน 1500

IB มาได้ครับ