ขายครับ 2เครื่อง 800฿
Casio ปกติ อีกเครื่องปรับเวลาไม่ได้ เดินปกติ สายเสื่อมตามกาลเวลา

Line 0620695408