อุปกรณ์ (device) : ครบกล่อง

****แถมเคส 1 อัน

ราคา (price) : 13,000
สภาพ (condition) : 99% ติดฟิล์มแล้ว
ตำหนิ (defect) : ไร้รอย
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy) : 24/02/2018 ตามใบเสร็จ
ประกัน (warranty) : 23/02/2019 หรือมากกว่า ถ้าอิงตาม S/N
เหตุผลในการขาย (reason of sell) : ระบาย
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact) : 089-2403366 Line : krating2525
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method) : ดูของได้แถว BTS,MRT,สีลม (เวลางาน) หรือโซนบางนา,เทพารักษ์ (เลิกงาน)