อุปกรณ์ (device):SAMSUNG S8 Midnigth Black ประกันเหลือๆ อปก ยกกล่อง

ราคา (price): 15,000

สภาพ (condition):90%

ตำหนิ (defect): การใช้งานทั่วไป ไม่เคยตกหล่น ซ่อม

วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy): ปี 17

ประกัน (warranty): เดือน 6 /18 (ตามใบเสร็จ)

เหตุผลในการขาย (reason of sell): เงิน

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact): 081-466-0312

วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): EMS หรือมาที่นิคมเหมราช หนองแค สระบุรี

รูปภาพสินค้า พร้อมกระดาษซึ่งเขียนชื่อผู้ขาย ( USER )