#ช่วงระบายของเก็บรวบรวมทุน
ขาย Creative SB0460 Sound Card (ซื้อจากพี่ที่นี่) ใช้งานไม่กี่ครั้ง , เก็บ
ขอขายในราคา 900 บาท รวมส่ง ems
รูปภาพประกอบการตัดสินใจ
IMG_20180305_111658.jpg
IMG_20180305_111636.jpg
IMG_20180305_111617.jpg
รูปเพิ่มเติม ที่นีี่