รับ GT 730 DDR5 5 ตัวครับ

0956675791 โทรมา หรือ ลายมา polziipol