หา Razer Firefly สภาพดีครับ
อยู่เชียงใหม่นะครับ

ขอบคุณครับ