ตามหา Motherboard XEON DUAL CPU ใส่ CPU XEON ได้สองตัว RAM Bus 1066 , 1333 หรือสูงกว่า
ท่านใดมีเก็บไว้ ไม่ได้ใช้งาน ติดต่อ 085-191-1669