มีใครขาย อะไหล่เป็นตัวสวิช Cherry MX Red หรือ Blue มั้งไหมคับ ขอของใหม่ ท่านไดขาย ขอรายะเอียด ราคา ด้วยนะคับ (เน้น Red ก่อน)