อุปกรณ์ (device): apple watch s1 42mm. (อุปกรณ์ครบกล่องครับ)
ราคา (price): 3,900.00 บาทครับ ems 100 ครับ
สภาพ (condition): ตามรูปเลยครับ มีตำหนิตามการใช้งานเลยครับ
ตำหนิ (defect):ตามรูปเลยครับ ถ่ายแบบไม่หมกเม็ดเลยครับ
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy): นานแล้วคร้บ
ประกัน (warranty): ไม่มีแล้วครับ
เหตุผลในการขาย (reason of sell):ตั้งไว้เฉยๆไม่ได้ใช้งานครับ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact): 090-889-6789 // Line : pengjujub
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): bts พร้อมพงษ์ // ems ครับ
รูปภาพสินค้า พร้อมกระดาษซึ่งเขียนชื่อผู้ขาย ( USER ) วางไว้ข้างสินค้า (Photos - please attach your user name beside your device)