ขอใช้งานปกติไม่ไกลมากเดี๋ยววิ่งไปเอาผมอยู่ลาดปลาเค้า0830610704