ใน wireless จะมีหัวข้อ wds อยู่
สอบถามครับ
- การใช้งานต่างกับ repeater อย่างไรครับ
- ข้อดี-เสีย

หากตามภาพแล้วจะใช้ mac ในการเชื่อมต่อกัน- ส่วนการตั้งค่า remote AP คืออะไร ตามภาพครับขอบคุณครับ