อุปกรณ์ (device)neplus5 / 1+5 ตัว ram6 rom64
-มีเครื่อง เคส หัวชาร์จซัมซุง และ สายเทียบครับ
ราคา (price):10,000 บาท
สภาพ (condition):การใช้งานภานใน 100%
ตำหนิ (defect):มีรอยตรงมุมล่างตามรูปครับ
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy): รับต่อมาครับ
ประกัน (warranty): ไม่มีครับ
เหตุผลในการขาย (reason of sell):ได้เครื่องใหม่มาแล้ว
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact):0839535245 line id l3avv
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): นัดเจอ หรือแล้วแต่ตกลง
รูปภาพสินค้า พร้อมกระดาษซึ่งเขียนชื่อผู้ขาย ( USER ) วางไว้ข้างสินค้า (Photos - please attach your user name beside your device)