กระแสบลูเรไดว์ vs กระแสแฟรชไดซ์เท่ากล่องไม้ขีดแต่ความหลายสิบกิ๊ก
ตัวไหนมาแรงกว่ากันครับ