สภาพการใช้งาน 100%
สภาพทั่วไป 90% ไม่ลอก ไม่มีรอยหนัก
อุปกรณ์ครบกล่อง
กระจกหน้ามีฟิล์มติดครับ
ราคา : 6,200 บาท
สถานที่รับ :สาธร สีลม
Line number 0891306341
Tel 0893530999S__106053649.jpgS__106053647.jpgS__106053650.jpg