รับ CPU Intel 1155 I7 2600 หรือ I5 ก็ได้ครับ ด่วนสุดๆ เสนอมาครับ

หรือ 084-0954165