หา 4X2 ddr3 bus1066 ใส่ macbook ครับ

อยู่พัทยาครับ