อยากทราบว่าสเป็กต่ำสุดี่จะเล่นเกม UNDERCOVERได้ต้องใช้อะไรบางขอแบบpc ตระกูณintel and AMD AND NOTEBOOK ครับ