หาฝาบนนะครับ เป็นตัวฟูลคีบอร์ด ขอสภาพดีๆ เสนอมาเลยครับ ด่วนๆ