CPU I5 7600 ประกัน JIB + Synnex ถึง 03/02/2020
อุปกรณ์ครบกล่อง Sticker ยังไม่ได้ใช้
ขอขายที่ราคา 5400 +ส่ง 50 บาทครับ
รับมือรังสิต สนใจติดต่อ Line ID : ZNCL
Tel 0909818491.
Attachment 4134833
Attachment 4134834