overclockzonefanpage  overclockzoneth  TV  
Results 1 to 1 of 1

Thread: โรค มะละกอ กระเทียม มะนาว พริก แตงกวา กล้วยไม้ มะเขือเทศ

 1. #1
  OverclockZone Member
  Join Date
  5 Nov 2012

  Default โรค มะละกอ กระเทียม มะนาว พริก แตงกวา กล้วยไม้ มะเขือเทศ

  โรคถั่วฝักยาว โรคราแป้งถั่วฝักยาว โรคใบจุดถั่วฝักยาว โรคราเขม่าดำถั่วฝักยาว โรคถั่วฝักยาวใบหงิก ถั่วฝักยาวใบเหลือง โรคใบด่างถั่วฝักยาว ถั่วฝักยาวใบไหม้
  http://green.nokeice.com/โรคถั่วฝักยาว

  โรคหน่อไม้ฝรั่ง โรคราสนิมหน่อไม้ฝรั่ง โรคเน่าเละหน่อไม้ฝรั่ง โรคต้นไหม้แห้งหน่อไม้ฝรั่ง โรคไหม้แห้งและเหี่ยวของต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่ง โรคใบจุดหน่อไม้ฝรั่ง โรคแอนแทรคโนสหน่อไม้ฝรั่ง โรคเน่าเปียกหน่อไม้ฝรั่ง
  http://green.nokeice.com/โรคหน่อไม้ฝรั่ง

  โรคกล้วย กล้วยใบลาย กล้วยใบหยิก โรคใบจุดกล้วยหอมทอง โรคใบไหม้ของกล้วยหอม โรคยอดม้วน โรคเชื้อรากล้วยหอม โรคกล้วยใบเหลือง กล้วยหอมใบจุด กล้วยรากเน่า
  http://green.nokeice.com/โรคกล้วย

  โรคมะเขือเทศ โรคใบจุดมะเขือเทศ โรคใบด่างมะเขือเทศ โรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ โรคมะเขือเทศสีดา โรคใบไหม้มะเขือเทศ โรคผลเน่ามะเขือเทศ
  http://green.nokeice.com/โรคมะเขือเทศ

  โรคกล้วยไม้ โรคใบปื้นเหลือง โรคใบจุดกล้วยไม้ โรคดอกสนิมกล้วยไม้ กล้วยไม้ช้างใบเหลือง กล้วยไม้รากแห้ง โรคกล้วยไม้สกุลช้าง โรคไวรัสกล้วยไม้ กล้วยไม้ใบแห้ง กล้วยไม้รากเน่า โรคเน่าดำกล้วยไม้
  http://green.nokeice.com/โรคกล้วยไม้

  โรคมะละกอ โรคมะละกอใบหงิก โรคใบจุดมะละกอ โรคมะละกอใบเหลือง มะละกอยอดงอ มะละกอเป็นโรคใบเหลือง มะละกอใบล่างเหลือง มะละกอเป็นเชื้อรา ไวรัสด่างวงแหวน โรคใบด่างจุดวงแหวน โรคใบด่างมะละกอ
  http://green.nokeice.com/โรคมะละกอ

  โรคมะนาว โรคมะนาวใบหงิก โรคมะนาวใบเหลือง โรคมะนาวยางไหล โรคแคงเกอร์มะนาว โรคราดํามะนาว โรคมะนาวผิวสีน้ำตาล
  http://green.nokeice.com/โรคมะนาว

  โรคแตงกวา โรคใบด่างแตงกวา แตงกวาใบหงิก โรคผลเน่าแตงกวา โรคราน้ำค้างแตงกวา โรคแตงกวาใบเหลือง
  http://green.nokeice.com/โรคแตงกวา

  โรคกระเทียม โรคใบเน่า
  ลักษณะอาการ เริ่มแรกจะมีแผลเกิดขึ้นบนใบกระเทียม ลักษณะเป็นจุดสีเขียวหม่นและขยายออกไปเป็นแผลรูปยาวรี มองเห็นเป็นรอยบุ๋มเล็กน้อย ใบหนึ่ง ๆ อาจมีหลายแผลติดกัน
  โรคใบจุดสีม่วง
  ลักษณะอาการ เกิดกับใบกระเทียม เริ่มแรกจะมีแผลหรือจุดสีขาวก่อน และจะขยายใหญ่เป็นแผลรูปยาวรี สีน้ำตาลอ่อนหรือม่วง ขอบแผลสีน้ำตาลเข้มหรือเหลือง แผลมีทั้งขนาดใหญ่และเล็ก
  โรคกระเทียม โรคใบจุดสีม่วง โรคใบเน่า
  http://green.nokeice.com/โรคกระเทียม

  โรคพริก ไวรัสพริก เชื้อราในพริก พริกใบเหลืองร่วง ต้นพริกใบร่วง โรคพริกใบหงิก โรคพริกเน่า โรคพริกใบด่าง โรคพริกร่วง พริกร่วงก่อนสุก โรคกุ้งแห้งในพริก
  โรคยอดและกิ่งแห้ง โรครากและโคนเน่า โรคราแป้งในพริก พริกเป็นโรค ทำไงดี แก้ยังไงดี ที่นี่มีคำตอบ โรคพริก ป้องกันโรคพริก กำจัดโรคพริก
  http://green.nokeice.com/โรคพริก
  Last edited by jira2712; 23 Mar 2018 at 11:11:42.


Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •