ตั้งรับ Sony xperia zx ,xzs ด่วนๆ นัดรับกรุงเทพ
อุปกรณ์ไม่ครบ ก็ได้ ได้ทุกสี
0650699969