เนื่องจากมีผู้ที่จงใจตั้งกระทู้สินค้าที่ผิดหมวด (ห้องนี้ห้องขายรถยนตร์) โดยเฉพาะอุปกรณ์ต่างๆที่มีห้องไว้ให้โดยเฉพาะอยู่แล้ว https://www.overclockzone.com/forums...ve-Accessories

ขอให้ผู้ที่โพสกระทู้ผิดกฏ กรุณาแก้ไขโดยด่วน เพราะหลังจากนี้จะเริ่มลบกระทู้และทำการแบนผู้ที่ทำผิดกฏต่อไป