จะเข้ามาจำหน่ายที่ไทยเมื่อไหร่ครับ ถามศุนย์แล้วบอกยังไม่มีข้อมูล อย่างเดียวเลย