อุปกรณ์ (device):MAC BOOK PRO 13นิ้ว MID 2012 2.5gh intel core i5 เครื่องกับที่ชาตร์เท่านั้นครับ
ราคา (price):16500บาท
สภาพ (condition):95%
ตำหนิ (defect):มีรอยตามการใช้งานเล็กน้อยตามรูป ลักยิ้มติ็ดนึงครับ
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy):นานครับ
ประกัน (warranty): ไม่มีครับ
เหตุผลในการขาย (reason of sell):ระบายของ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact):0817332713 line kosol666
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): btsอ่อนนุช พระราม2