ทักมา ไลน์ s_cherdchai
http://www.6moons.com/audioreviews/nuforce/ref8.html