ขายแรม Team Delta bus 2400 4x2 คู่ล่ะ3000 นัดรับได้ครับ
คู่1ประกัน strek อีกคู่ประกันร้าน Media z ครับ
ไฟสีแดงครับ

https://www.picz.in.th/image/SX2gNR
https://www.picz.in.th/image/SX2Zp8