ตัวการ์ดอายุ 1 ปี ได้จากกิจกรรม ตีหมดประกัน ส่วนต่างคุยกันครับ

Line : 5214110067