ปกติใช้ M2N-E มันจะมีว่า ต้องการ เงียบๆ หรือ เร็วๆ

แต่พอมาใช้ Series M3A78 มันไม่มีให้ปรับ

มีวิธีปรับจากโปรแกรมไหมครับ