ขอวิธีหน่อยครับ ขอแค่3.0 อยากรู้อยากเห็น
คือมะคืนใช้ Ntune ระบบปรับจูนอย่างละเอียด 3ชม ตื่นมา มันปรับให้ไป 3.13 แล้ว แต่พอ รีสตาส กลับ แห้ว เลย ลากเอง ได้เท่านนี้ อะอีกนิดก็ไม่ได้